Godståg mellan Kina och Tyskland

Yiwu är en hamnstad i östra Kina, med cirka en miljon invånare. Foto: Wikipedia

Det tysk-schweiziska logistikföretaget Militzer & Münch, M&M, med huvudkontor i Sankt Gallen, meddelar att bolaget inlett järnvägstransporter av containergods mellan tyska Duisburg och kinesiska Yiwu, en sträcka på över tusen mil. 

Tågtransporterna, vilka mestadels innehåller gods som textiler, elektronik samt komponenter för maskin- och verkstadsindustrin, löper mellan Kina och Tyskland via Kazakstan, Ryssland, Vitryssland samt Polen och resan tar mellan 14 till 16 dagar i anspråk.

- Järnvägstransporter mellan Europa och Asien är ett mycket lovande och flexibelt alternativ till flyg- och sjöfrakt, mer kostnadseffektivt än flygfrakt och tar bara halva tiden gentemot sjötransporter, säger Gunnar Haid, divisionschef på M&M.

Källa: M&M.