Green Cargo i samarbete med Logent

Foto: Green Cargo

Logents tullverksamhet växer genom nytt logistikavtal med Green Cargo där samarbetet inleds den 1 oktober 2015. Uppdraget innebär att Logent kommer att leverera hanteringen för alla tullrelaterade frågor kopplat till import- och exportflöden för Green Cargo, varav en viktig del är den gränsöverskridande tågtrafiken där Norge är största marknad. Logents satsningar i Norge gör att en uppbyggd verksamhet finns på plats lokalt och därmed kan rätt hantering säkerställas för dessa transporter. – Vi är mycket glada över förtroendet vi fått av Green Cargo och att vi samtidigt utökar vårt tjänsteutbud genom att verka tillsammans på järnvägstrafik med en tågoperatör. Transporterna har ofta korta ledtider och kräver mycket hög servicegrad vilket vi ser fram emot att få leverera, säger Ann-Sofie Falkemar, vd Logent Customs AB. – Det har varit viktigt för oss med en tulleverantör som kan se till helheten och som vi känner förtroende för, säger Ingela Roos af Hjelmsäter, Chef Kundservice, Green Cargo.