Götalandsbanan fördröjer kongresshus-bygge i Borås

Borås station. Staden är en av de tänkta stoppen på den kommande höghastighetsbanan, Götalandsbanan. Foto: Wikipedia

Borås Stad avvaktar Trafikverkets förslag till möjliga dragningar av Götalandsbanan innan byggandet av Borås nya kongresshuset sätter igång.

Byggstarten för Borås nya kongresshus har skjutits upp. Anledningen är att kommunen vill avvaktar Trafikverkets förslag till alternativa dragningar av höghastighetsbanan Götalandsbanan genom Borås.

Förhoppningsvis kan byggandet av det nya kongresshuset starta när Trafikverk har presenterat sin lokaliseringsstudie i februari 2016. Om Trafikverkets alternativ för dragning av Götalandsbanan inte påverkar området kan kommunen fatta beslut om detaljplanen för kvarteret Eolus där kongresshuset ska ligga. När detaljplanen är fastställd kan entreprenören börja sitt arbete.