Cowi utvecklar ny mätmodell för miljöpåverkan av tågtrafik

Illustration: Cowi

Cowi har tagit fram ett nytt koncept för att beräkna hur byggnader utsätts för vibrationer och buller från tågtrafik. Modellen har antagits av den danska järnvägsmyndigheten Banedanmark som kommer att använda den i framtida banprojekt. Cowis modell har också väckt stort intresse på andra håll i branschen.

Med den nya modellen kan Banedanmark beräkna mycket noggrant hur byggnader nära järnvägar påverkas av vibrationer och buller. Sådan kunskap är särskilt viktig när det gäller de nya höghastighetsjärnvägarna.

– Vibrationer och buller från järnvägsprojekt kan innebära stora besvär för boende i närbelägna fastigheter och kan till och med orsaka hälsoproblem. Därför behöver vi exakta beräkningar för att på bästa sätt skydda grannar mot tågtrafikens störningar. Sådana beräkningar bygger på massiva mätningsvolymer av tågtrafikens vibrationer och buller som gjorts i närbelägna fastigheter, förklarar marknadsdirektör Jacob Egede Andersen från Cowi i Danmark.

Cowi modell har utvecklats för Banedanmark under de senaste tre åren. Banedanmark har gjort vibrationsmodellen tillgänglig för alla framtida banprojekt, oavsett vem som vinner de specifika konsultavtalen. Dessutom kommer Cowi under tre år framöver att övervaka driften av en webbapplikation som bygger på modellen. Applikationen är ett användbart verktyg för konsulter som jobbar med att analysera vibrationer och buller åt Banedanmark.

Vibrationsmodellen kommer även att användas av Cowi Sverige på en höghastighetssträcka i Borås. Vidare har modellen anpassats för att uppfylla de krav som ställs för Köpenhamns tunnelbana och ett spårvägsprojekt i Odense.

Samtidigt är branschens intresse stort för Cowi nya modell. Det gäller till exempel danska Rockdelta som ingår i Rockwoolkoncernen och tillverkar vibrationsdämpande isoleringsmaterial för järnvägar. Österrikiska Getzner och italienska Isolgomma har också visat intresse för modellen.