Jernhusen tecknar ramavtal med 14 teknikkonsulter

Foto: Jernhusen

Jernhusen har tecknat ramavtal med ett nätverk av teknikkonsulter och arkitekter som täcker behoven av konsulter för utveckling av stationer, depåer och kombiterminaler över hela landet.

I linje med Jernhusens övergripande mål att främja kollektivt resande utvecklar Jernhusen stationsområdena i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö med -kontor och handel. Framöver kommer också projekt startas för utveckling av nya depå- och godsterminalområden. I den dagliga förvaltningen av stationer, depåer och kombiterminaler finns också stora behov av teknikkonsulter

– Vi har gjort ett omfattande urvalsarbete och är mycket nöjda med detta rikstäckande nätverk av kompetenta konsulter som tillsammans med oss kan fortsätta utveckla våra fastigheter utmed järnvägen, säger Björn Heiling, ansvarig inköpare på Jernhusen.

Ramavtalen gäller under 2 år med option på förlängning.

De företag som Jernhusen tecknat ramavtal med är:

Atkins  Cowi  Faveo Projektledning  Fojab Arkitekter  Forsen Projekt  Grontmij  Hifab  Projektengagemang  Ramböll  Sweco  Tengbomgruppen  Tyréns  WSP  ÅF