Massgrav upptäckt under Crossrails utgrävningar

Foto: Crossrail

En massgrav med skelett från minst 30 offer för ett pestutbrott 1665 har grävts fram under arbetet med spårprojektet Crossrail i London. Upptäckten gjordes vid utgrävningar av Bedhams gravplats vid Liverpool Street, där ingången till en ny järnvägsstation ska byggas.

En video som visar fyndplatsen i 360 graders vinkel har producerats och kan ses här, https://www.youtube.com/watch?v=fHSLW2K8ZjM&feature=youtu.be

Jay Carver, Crossrails chefsarkeolog säger i ett pressmeddelande:

– Bygget av Crossrail ger oss en sällsynt möjlighet att studera tidigare otillgängliga områden i London och lära oss något om hur 1500- och 1600-talets Londonbor levde och dog.

– Denna massgrav skiljer sig helt från andra gravplatser på Bedlams kyrkogård och är mycket sannolikt en reaktion på en katastrofal händelse. Först efter en närmare analys kan man säga att detta är en pestgrav från Stora pestens år 1665.