Trafikverket trädsäkrar järnväg

Storvreta är ett stationssamhälle längs Ostkustbanan, beläget cirka 15 kilometer norr om Uppsala. Foto: Tommy Kronqvist

Under augusti och september ska Trafikverket trädsäkra flera områden längs med järnvägen i Storvreta i Uppsala kommun. Träd och växtlighet som inkräktar på spårområden kommer att tas bort. Arbetet påbörjas i mitten av augusti och ska vara klart i början av oktober.