Fyrspårig järnvägsutbyggnad mellan Stockholm och Uppsala saknar finansiering

Statens löfte var att fyrspåret till Uppsala skulle vara färdigställt till 2034. Foto: Trafikverket

Det avtal Uppsala kommen har slutit med staten om en fyrspårig järnväg mellan Stockholm och Uppsala ligger saknar enligt Trafikverket finansiering. Enligt avtalet ska utbyggnaden stå klar senast 2034.

Kommunerna har åtagit sig att bygga 33 00 bostäder i Uppsala och 15 000 bostäder i Knivsta, sammanlagt investeringar på cirka 350 miljarder, projekt som är i full gång.

– Vi har redan lagt stora resurser och mycket arbete på detta, vi har tagit fram planer och kommunen har köpt in mark till bostäder för 400 miljoner. Men ingen vill bygga om det inte finns bra kommunikationer, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, till DN.

Statens löfte var att fyrspåret skulle vara färdigställt till 2034, men i Trafikverkets förslag till ny nationell plan för infrastrukturen 2022–2033 saknas finansiering för 82 procent av kostnaden, trots att den totala ramen utökats med 176 miljarder kronor.

– Trafikverket nämner knappt avtalet, det är svårt att veta om de har glömt det eller om det inte tycker att det är viktigt, säger Erik Pelling till tidningen.