Infranord bygger järnväg i Hallsberg

Foto: Infranord

Infranord har tagit hem uppdraget att bygga järnvägsanläggningen vid den nya postterminalen i Hallsberg. Projektet innebär bygge av 2 400 meter elektrifierat spår med fem nya växlar inom postterminalens område. Infranord ska dessutom lägga sex nya växlar i Västra stambanan i Hallsberg. Arbetet i Hallsberg kommer att starta i början av april och ska enligt beräkningarna vara färdigt i januari 2013. Beställare är Trafikverket och kontraktet värderas till omkring 68 miljoner kronor.I projektet samarbetar Infranord med underentreprenören NCC som utför markarbeten.