Västtrafik förlänger varningen av DSB Väst

Foto: Thomas Harrysson

Då Västtrafik anser att det finns fortsatta brister i driften av region- och pendeltågtrafiken, så förlänger man varningen av DSB Väst. Man har gjort en uppföljande revision och den visar på förbättringar. Men DSB Väst uppfyller fortfarande inte de krav som ställs i avtalet med Västtrafik.Västtrafik beslutade i september 2011 för att varna DSB Väst. Detta skedde efter upprepade problem med driften av tågtrafiken med bland annat inställda turer och förseningar som följd. Västtrafik påpekade allvarliga brister i drift, planering och uppföljning och DSB Väst fick då 60 dagar på sig att åtgärda de brister som upptäckts.Den uppföljande revision som nu avslutats pekar att förbättringar har skett, bland annat inom styrningen av tågtrafiken och personalplaneringen. Men den visar även på att brister som kan leda till ytterligare störningar i trafiken kvarstår. Västtrafik ser fortsatt allvarligt på situationen.– Även om punktlighet och pålitlighet nu förbättrats når DSB Väst fortfarande inte upp till avtalad kvalitetsnivå avseende styrning och planering av verksamheten. Något som ska ligga till grund för långsiktigt stabil leverans och kundnöjdhet, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.  Västtrafik ger nu DSB Väst ytterligare tid på sig att åtgärdade problem som revision uppvisade. Senast den 30 april ska trafikentreprenören visa att man då uppfyller kraven i avtalet med Västtrafik.    – Vi bedömer att detta är den bästa lösningen för att komma tillrätta med bristerna. DSB Väst får nu ytterligare tid att bevisa att de vill leverera den trafik de utlovat i vårt gemensamma avtal, säger Lars Backström.När tidsfristen löpt ut kommer Västtrafik göra en ny granskning för att följa upp att kvalitetsbristerna blivit åtgärdade.