Storbritannien planerar ny flygplats vid Thames mynning

Konceptvy över den planerade flygplatsen. De gula och röda linjerna visar de planerade tågrutterna. Bild: Foster+Partners

Vid Thames mynning, i London, vill Storbritanniens regering bygga en ny flygplats. Planerna har tagits fram för att råda bot på Heathrows begynnande överbelastning och för att kunna tävla med övriga växande flygcentra. Om projektet blir av, enligt de skisser och idéer arkitekt Lord Foster har tagit fram, kommer det nya trafiknavet att förläggas till Isle of Grain, en halvö i norra Kent, vid Thames mynning. Halvön består mest av sumpmark, men det stoppar inte visionärerna.

I anslutning till flygplatsen, som har en planerad kostnad på strax över 500 miljarder kronor, vill man också bygga en tågstation för passagerar- och godstrafik. Tunnlar under mynningens vatten kommer i så fall att byggas, för att ansluta till järnvägsnätet.

Hela flygplatsen och tågstationen planeras att kunna hantera upp till 150 miljoner passagerare per år, men än det dubbla antalet besökare vid Heathrow.

Förslaget har också fått kritik, för den planerade tåglinjen skulle dras genom Londons gröna bälte. Det gröna bältet, eller The Green Belt, är en policy för att bevara landskapet från ökad urbanisering. Flera städer i Storbritannien har anammat konceptet och har stora gröna områden runtom bebyggelsen, som har väldigt restriktiva byggregler. Dagens gröna bälte kring London uppgår till 5 145 kvadratkilometer.