UIC vill se utbyggda järnvägsstråk i Östeuropa

TEN-T-nätet i södra Europa.

Nyligen höll den internationella järnvägsorganisationen UIC ett möte i slovenska Ljubljana för att diskutera utvecklingen av järnvägsförbindelserna i östra Europa. Satsningen går under beteckningen SEE-SARI, South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation.

 Initiativet till SEE-SARI togs i oktober 2014 på konferensen ”South East Europe Rail Conference” som hölls i Belgrad.  Syftet med satsningen är stärka TEN-T-nätet i sydöstra Europa i allmänhet och i synnerhet den viktiga järnvägskorridoren München-Salzburg-Ljubljana-Graz-Zagreb- Sofia-Istanbul.