Virgin skapar ny interiör för Pendolinotågen

Här rengörs en Pendolinovagn grundligt innan nya säten monteras in. Foto: Virgin

De första av Virgins förstaklassvagnar av typ Pendolino, som har rustats om till standardklassen, är redan i tjänst.

Interiörerna i ytterligare 21 tågsätt med nio vagnar rengörs grundligt och ges en ny design. Upprustningen är första av sitt slag för Virgins Pendolinoflotta. Därigenom skapas totalt 5 500 sittplatser i standardklass för en enda dags trafik. Det är en nettoökning på 2 100 nya sittplatser.

Genom att konvertera vagnar från första klassen till standardkvalité kan Virgin bemöta passagerarnas behov av fler säten på de mest trafikerade linjerna. Arbetet utförs på Alstoms vagndepå i Oxley, Wolverhampton. Att rusta om ett tågsätt tar ungefär en vecka och därmed förväntas alla tågen vara konverterade i september 2015.

Efter att flera tågsätt bestående av nio vagnar har sanerats, kommer Virgin att börja med återstående 35 elvavangnars Pendolinotåg. Dessa ska också genomgå en stor upprustning av interiören inklusive en noggrann rengöring.  Virgins hela Pendolinoflotta förväntas vara färdig sanerad i mitten av 2016.

Pendolino är ett snabbtåg utvecklat i Italien. Pendolino körs i Italien, Polen, Portugal, Finland, Spanien, Slovenien, Tjeckien, Storbritannien och Schweiz. Tågen är konstruerade av Fiat Ferroviaria i Italien, ett företag som numera ägs av Alstom.

Virgin Trains är ett brittiskt järnvägsföretag. Det ägs av Virgin Group (51 %) och Stagecoach Group (49 %).

Företaget skapades efter privatiseringen av de brittiska järnvägarna på 1990- talet. Virgin Trains vann budgivningen på två linjer: Expresståg på västkustens stambana (WCML) mellan London Euston och Skottland, som nu drivs av Virgin Westcoat (VWC) och långdistans mellan södra och sydvästra England och Skottland via Birmingham, en sträcka som trafikeras av Virgin Cross -land (VXC). Dessa två avdelningar är lagfästa och praktiskt sett två olika företag, men arbetar under samma varumärke.

År 2012 förlorade Virgin koncession på västkusten till First Group under namnet First Westcoast. År 2014 övertog Inter City koncession på Ostkustbanan. Bolaget är idag ett joint venture mellan Virgin Holding Limited och Stagecoach Transport Holdings Limited och koncessionen gäller åtta år från den 1 mars 2015.

Källa: Virgin