GE får order på 43 lok till Sydafrika

General Electric (GE) har fått en beställning på 43 lok från den statliga sydafrikanska operatören Transnet. Loken är av modellen C30ACi.

Med tillskottet kommer Transnet att få en flotta på sammanlagt 143 lok, alla beställda sedan 2009.

–  Förvärvet av dessa lok är en del av vårt förnyelseprogram, en nyckelelement i vårt femåriga investeringsprogram värt 110 miljarder rand (drygt 93 miljarder kronor). Att förlänga den genomsnittliga livslängden på våra tillgångar är avgörande för våra ansträngningar att förbättra vår tillförlitlighet och effektivitet med det slutliga målet att driva en tidtabellbaserad järnvägstrafik, säger Transnet koncernchef Brian Molefe.