Kanadensisk förstudie av höghastighetståg klar

Kanada offentliggjorde igår en förstudie av höghastighetståg mellan städerna Quebec och Windsor, som ligger i provinserna Quebec respektive Ontario.

Studien fann att det är tekniskt genomförbart att bygga höghastighetståg i den så kallade Quebec City-Windsor-korridoren, men att det kommer att bli dyrt. Enligt förstudien finns det bara ekonomi i en mer begränsad höghastighetslänk, som förbinder städerna Montreal, Ottawa och Toronto, medan den längre varianten, från Quebec till Windsor inte är ekonomiskt hållbar. I analysen har man tittat på teknik, alternativa rutter och stationer, trafikprognoser, ekonomiska och finansiella beräkningar, liksom den samhällsnytta länken skulle göra.

I studien utvärderades hastigheter över 200 km/h (18 miljarder kanadensiska dollar) respektive 300 km/h (21 miljarder dollar). I båda fallen fann man att en höghastighetslänk med det mer begränsade upplägget vara ekonomiskt hållbar.