Höghastighetstågen får ny station i Neapelregionen

Visionsbild över Afragola järnvägsstation. Illustration: Zaha Hadid Architects

Astaldi har vunnit kontraktet att bygga en ny järnvägsstation avsedd för höghastighetståg i Neapelregionen. Stationen, Afragola, är designad av Zaha Hadid.

 Beställare är Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale, och bygget inleds i månadsskiftet februari-mars. Byggprocessen är kontrakterad till cirka 2 år.