Påskyndad järnvägs-upprustning mellan Tillberga och Ransta

Tillberga och Ransta ligger mellan Västerås och Sala i Västmanlands län. Karta: Google Earth/Lantmäteriet/Metria

Landstinget ska förskottera 100 miljoner kronor till Trafikverket för upprustning av järnvägen mellan Tillberga och Ransta, så att tågen kan köra i avsedd hastighet och därmed stanna i Ransta. Det beslutade nyligen landstingsfullmäktige i Västmanlands län.  

 - Underhåll av järnvägen är Trafikverkets ansvar. Men med tanke på den olägenhet hastighetssänkningen medför framför allt för boende i Ransta gör vi ett exceptionellt undantag i detta fall, säger landstingsrådet Tommy Levinsson (S), ordförande för Kollektivtrafikmyndigheten.

- Även om vi satt in ersättningstrafik till och från Ransta så innebär det uteblivna tågstoppet att det blivit svårare för invånarna att pendla till arbete och skolor samt besvärligare att ta sig till fritids- och kulturaktiviteter. På sikt påverkar det hela orten. Därför har vi beslutat att ta detta ovanliga initiativ.

Det var i december som Trafikverket med kort varsel meddelade att hastigheten på järnvägen mellan Tillberga och Ransta sänks från 130 till 70 km/h på grund av spårets dåliga standard.

Den sänkta hastigheten medförde att restiden ökade med 6 minuter. För att klara övrig trafik med UVEN och anslutningar ibland annat Sala, Västerås och Katrineholm drogs tågstoppet i Ransta in. Tågtrafiken till och från Ransta ersattes i huvudsak med buss.

Vid ett möte i januari meddelade Trafikverket att byte av spår på den aktuella sträckan sannolikt inte kommer att var aktuellt inom de 2-3 närmast åren med befintlig budget. Spårbytet beräknas kosta 100 miljoner kronor och tar tre veckor att utföra.

Det var i det läget som förslaget väcktes om att landstinget skulle gå in och förskottera kostnaden för spårbytet. Det skulle innebära att reparationen av sträckan preliminärt kan genomföras andra halvåret 2015.

Även om det ovanliga initiativet innebär att landstinget får betala ränta på det förskotterade beloppet, så blir den kostnaden lägre än vad ersättningstrafiken årligen kostar.