Jernhusen investerar i Tillberga

Foto: Jernhusen

Behovet av underhåll för tåg är stort och Jernhusen planerar utöka underhållskapaciteten i Tillberga Depå utanför Västerås.

För att möta efterfrågan på underhållskapacitet för tågunderhåll gör nu Jernhusen betydande investeringar i befintlig och ny verksamhet i Tillberga. Jernhusen förbereder depån för mer kapacitet för tungt underhåll, det vill säga att laga tågen och byta ut väsentliga komponenter.

De senaste årens vinterproblematik och ökad tågtrafik har också påverkat att det behövs mer svarvkapacitet. Hjulen slits mer och måste svarvas om oftare.

Ombyggnaden sker under hösten 2011. Invigning beräknas till första delen av 2012.