Två kilometer kvar att borra i projekt Crossrail

Tunnelborrmaskinen Elizabeth har borrat sig fram till Liverpool street station, den 29 januari 2015. Foto: Crossrail media

Crossrails 1000 ton tunga tunnelborrmaskin Elizabeth har borrat sig fram till Liverpool Street station och till Londons city. Därmed håller Crossrail på att länka alla tunnlar med varandra i ett stort genombrott i östra och västra delen Farringdon, en operation som avslutas under våren.

Tunnelborrmaskinen Elizabeth, uppkallad efter hennes majestät drottningen, bröt sig framgångsrikt fram till den östra änden av Crossrail Liverpool Street station den 27 januari 2015. Detta viktiga genombrott, som ägde rum drygt 40 meter under Londons stadskärna i Crossrails längsta tunnelavsnitt på 8.3 km, mellan Limmo -halvön nära Canning Town och stationen Farringdon.

Elizabeth har fortfarande 750 m tunnel kvar att borra, innan borrmaskinen når slutdestinationen vid Farringdon station. Elizabeths systermaskin Victoria, som anländer till mötersplatsen vid Farringdon några veckor senare, har drygt en kilometer urberg kvar att tränga igenom.

Efter att borrningen är avslutad, kommer Europas största Infrastrukturprojekt bestå totalt av 42 km tunnel. Vid skrivande stund återstår därmed endast två kilometer att borra.

Källa: Crossrail

 

……………………………………………………………………………………………………