Nu höjs röster för höghastighetståg genom Växjö

Växjö station. Foto: Växjö kommun

En ny höghastighetsjärnväg genom Sverige kan leda till såväl ekonomisk tillväxt som fler hållbara transporter. Nu vill den blågröna femklövern i Växjö kommun snarast ha underlag för nya beslut för att kunna förhandla om höghastighetståg genom Växjö.

Växjö har tillsammans med andra intressenter tagit initiativ att genomlysa en sträckning som innebär en hållbar tillväxt för södra Sverige, Sydost och för Växjö kommun. Nu uppmanar Växjö kommuns blågröna femklöver Växjö kommun att presentera hur kommunen avser att skala upp planeringen för ny infrastruktur, bostadsbyggnation och tillväxtmiljöer för företag och näringsliv. 

I skrivelsen till kommunstyrelsen lyfts fyra frågor som behöver belysas:

  • En ny gränsöverskridande ÖP
  • Ökad produktion av detaljplaner för boende och verksamhetsmark
  • Strukturer för samverkan mellan kommuner
  • Innehåll och tidplan för det arbetsdokument som ska presenteras för regeringens utredare