Spårvagnen - allt mer miljövänlig

En ULF-vagn (Ultra Low Floor). Foto: KF

Med nya körsätt och lite förändrad utformning kan spårvagnars energikonsumtion minska. Framför allt kan energiåtgången reduceras för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, utan att för den skull göra avkall på passagerarkomforten. Det är målsättningen med ett forskningsprogram som Wiens Tekniska universitet inlett tillsammans med ett konsortium av företag och organisationer, bland andra Siemens, Rail Tec Arsenal och Schig.

Programmet EcoTram startade 2010 och stöds av Österrikes forskningsmyndighet FFG.

Enligt Siemens kan enkla förändringar av 300 ULF-vagnar (med ultralågt golv) minska koldioxidutsläppen med 30 000 ton om året.

Programmet ska pågår fram till 2013.