Skanska bygger ut järnväg i Argentina

Retiro Station i Buenos Aires.

Skanska har fått i uppdrag att bygga ut järnvägen mellan Neuquén och Port of Bahía Blanca, i regionen Buenos Aires, Argentina. Uppdraget utförs i ett joint venture med de lokala företagen Chediack and Milicic. Totalt uppgår kontraktet till cirka 917 miljoner kronor. Skanskas andel är 33,4 procent, vilket motsvarar omkring 300 miljoner kronor.  Kunden är Potasio Río Colorado S.A., ett dotterbolag till Vale, ett brasilianskt gruvföretag med verksamhet i 38 länder.

Utbyggnaden av järnvägen blir 83 kilometer lång och inkluderar bland annat 29 broar. Skanska ansvarar för anläggningsarbetet, vilket omfattar bland annat järnvägsvallar, dränering och beläggningsarbete. Projektet påbörjas i februari 2012 och slutföras under första kvartalet 2014.