Eskilstunas järnvägs-kompetens förstärks

Foto: Bilden visar Eskilstuna Kombiterminal som idag är en av Stockholmsregionens viktigaste terminaler för godshantering.( Fotograf/Källa: Eskilstuna-Strängnäs Logistik)

Trafikbolaget MÄLAB:s styrelse beslutade i slutet av förra året att ingå ett avtal med Eskilstuna kommun om att hyra en verkstadsdepå för att underhålla de 33 nya regionaltåg som ska köpas in för att trafikera Mälardalen.

Beslutet innebar, enligt ett pressmeddelande från Eskilstuna Logistik, att kommunen anlägger depån och hyr därefter ut den under 25 år till MÄLAB, som i sin tur upplåter depån till den trafikoperatör och fordonsleverantör som anlitas för trafiken.

 

- Det är glädjande att Eskilstunas strategiska läge och vår kompetens inom järnvägsområdet medfört att MÄLAB valt att etablera sin verkstadsdepå för de nya regionaltågen i Eskilstuna. Det är en satsning som gör att vår region blir en ännu starkare aktör när det gäller tågtrafik, såväl för person- som godstransporter, säger Tommy Spångberg, Logistikchef inom Eskilstuna Logistik.

 

Den nya depån ska vara klar att tas i drift andra halvåret 2017 och placeras i direkt anslutning till Eskilstuna station. Verkstadsdepån kommer att ha fyra verkstadsspår, en hall för utvändig tvätt, sanering och avisning samt uppställningsspår med plattformar och tak för invändig städning. Därutöver kommer finnas stödfunktioner såsom reservdelslager. Den slutliga utformningen av depån rättas efter den fordonstyp som anskaffas.

 

- Verkstadsdepån är givetvis avsedd för MÄLAB:s persontrafik men är självklart viktig även för Eskilstunas logistiksatsning. Konsekvenser som självklart är positiva även för vår kombiterminal och järnvägen i logistikparken, säger Tommy Spångberg, Eskilstuna Logistik.

Eskilstuna Logistik är ett affärsområde inom Eskilstuna Kommunfastigheter AB och drivs i samverkan med Eskilstuna kommun.

 

Källa: Eskiltuna Logistik