Green Cargo och EuroMaint Rail förlänger samarbete

Foto: Green Cargo

Green Cargo och Euromaint Rail förlänger samarbetet kring underhåll av el- och diesellok samt ingående komponenter som exempelvis boggier, hjul och traktionsmotorer genom ett tioårigt avtal. Arbetet kommer att utföras vid verkstäderna i Luleå, Vännäs, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Hallsberg, Göteborg, Malmö, Åmål och i Örebro. Avtalet avser underhåll av lok och komponenter på cirka 330 fordon.

 - Jag ser 10-årsavtalet som ett bevis på att vi håller hög klass på vårt underhåll. Vi har en mycket hög kompetens på loken och dessutom lång erfarenhet av att underhålla de lok och komponenter som uppdraget gäller. Vi är mycket nöjda med att Green Cargo har givit Euromaint fortsatt förtroende, säger Ove Bergkvist, vd för Euromaint Rail.

- Kvalitet i vår lokflotta är en förutsättning för att Green Cargo ska kunna fortsätta vara Sveriges punktligaste godstågsbolag. I och med avtalet med Euromaint har vi fått ett kostnadseffektivt avtal med en partner med rätt kompetens och geografisk täckning, säger Green Cargos vd Jan Kilström.