Kvartstrafik på Alependeln

I december i år invigs den nya pendeltågslinjen mellan Ale och Göteborg. Västtrafik har nu beslutat att det blir kvartstrafik redan från trafikstart.  

I samband med att utbyggnaden av Norge – Vänerbanan färdigställs i december 2012 startar Västtrafik Alependeln, som ska gå mellan Ale och Göteborg. Från början planerades halvtimmestrafik på sträckan men för att möta den förväntade har man redan nu beslutat om kvartstrafik under högtrafik.

– Ökad snabbhet och komfort är medel för att både behålla och attrahera nya kunder. Om dessutom turtätheten ökar skapar vi en oerhört konkurrenskraftig produkt. Ale-pendeln kommer att vara en sådan. Resandet kommer öka kraftigt, säger Lars Backström, vd för Västtrafik.

Kvartstrafik innebär också minskade kostnader eftersom det inte kräver någon parallellgående busstrafik på sträckan.  Alependeln behöver inte heller någon ytterligare fordonskapacitet, utan klarar trafiken med de fem fordon som redan är planerade för sträckan.