Nu granskas Västlänkens järnvägsplan

Visionsbild över Station Centralen. Illustration: Metro Arkitekter

Mellan den 10 december 2014 och den 30 januari 2015 pågår granskning av järnvägsplanen för Västlänken. Det innebär att Trafikverkets förslag på hur anläggningen kan utformas och byggas finns att ta del av.

För att bygga en ny järnväg behövs ett dokument som kallas järnvägsplan. Planen gör det möjligt för Trafikverket att få åtkomst till den mark som behövs för byggandet av Västlänken.

Under de tre senaste åren har Trafikverket arbetat med en järnvägsplan för Västlänken. Förslaget på hur anläggningen kan se ut och byggas presenteras i järnvägsplanen som nu ställs ut för granskning.

– Främst består järnvägsplanen av kartor och beskrivningar av tunnelns sträckning. Men även samrådsredogörelse, miljökonsekvensbeskrivning och gestaltningsprogram ingår till exempel i handlingarna, berättar Erik Lööv, projekteringsledare för Västlänkens station Korsvägen.

Under arbetet med att ta fram järnvägsplanen har Trafikverket haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, myndigheter och kommuner som påverkat processen. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i järnvägsplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter för Trafikverket att ta hänsyn till innan planen fastställs.

Järnvägsplanen finns att ta del av på Trafikverkets regionkontor (Kruthusgatan 17, Göteborg), hos Göteborgs Stad och Mölndals stad. Delar av handlingen finns även tillgänglig på Västlänkens webbsida. Granskningen av planen pågår fram till den 30 januari 2015. Från december till januari pågår också Göteborgs Stads granskning av detaljplan för järnvägstunneln. Mer information finns på www.goteborg.se.