Green Cargo får förnyat förtroende av Trafikverket

Foto: Mats Hollander

Green Cargo har i en offentlig upphandling säkrat förnyat förtroende att hantera Trafikverket Materialservice järnvägstransporter. Det avser transporter av järnvägsspecifikt material som exempelvis betongslipers och järnvägsräls.

Det är en affär värd cirka 16 miljoner kronor under avtalstiden. Dessa transporter är en viktig länk i materialförsörjningen till de järnvägsarbeten som sker runt om Sverige.

- Eftersom arbetet i järnvägsanläggningen påverkar tidtabeller, resenärer och godstransportörer är det mycket stimulerande att arbeta vidare tillsammans med Green Cargo för att ytterligare vässa kvaliteten och leveransprecisionen i transporterna, säger Torbjörn Roxå, chef för Trafikverket Materialservice.

Transporterna sker från Trafikverkets anläggningar, samt från underleverantörer av järnvägsspecifika material. 

Avtalet sträcker sig över två år med start i april 2012 och med option på förlängning i ytterligare två år.