Transport-styrelsens rapport om kvalitetsavgifter inlämnad till regeringen

Foto: Transportstyrelsen

I somras fick Transportstyrelsen ett uppdrag av regeringen att redovisa hur myndigheten ska effektivisera tillsynen av kvalitetsavgifterna. Det är de avgifter som verksamhetsutövarna på järnvägen betalar vid förseningar. Nu är uppdraget inlämnat till regeringen.

Den 10 juli fick Transportstyrelsens ett uppdrag av regeringen (N2014/3122/TE) där myndigheten ombads "redovisa hur tillsynen av fastställande och uttag av sådan avgift som avses i 7 kap. 5a§ järnvägslagen (2004:519) – och som syftar till att minska störningar i järnvägssystemet – kan bli mer effektiv och vid behov skärpas."

Transportstyrelsen har nu lämnat in uppdraget och kommer att under 2015 skärpa tillsynen på området genom att:

  • Utföra tillsyn av Trafikverkets implementering av systemet för kvalitetsavgifter.
  • Utföra tillsyn av informationskvalitet i rapporterings- och uppbördssystemet.
  • Utföra tillsyn av hur kvalitetsavgiftsnivåer bestäms och vilket underlag Trafikverket har för detta beslut.

Efter 2015 kommer tillsynen i högre grad att inriktas mot effekter av kvalitetsavgiftssystemet. Transportstyrelsen kommer även att utföra tillsyn av följande områden under 2015:

  • Banavgifter.
  • Kapacitetstilldelningsprocessen.
  • Trafikverkets operativa trafikprioritering