Arlanda Express sätter in fler tåg i rusningstid

Foto: Arlanda Express

Arlanda Express har från mitten av december börjat köra med sex tåg i timmen under rusningstid. Dessa tider är på morgonen mellan 07.30 – 09.00 och på eftermiddagen mellan 15.30 -17.30. Högtrafiken gäller vardagar måndag till fredag.

- Med ett ökande antal passagerare intensifierar vi tågtrafiken under rusningstid för att allt fler ska kunna åka mellan Stockholm City och Arlanda flygplats, säger Per Thorstenson, vd för Arlanda Express.

Utanför högtrafik trafikerar Arlanda Express fortsättningsvis med fyra tåg i timmen, men med förbättrad kapacitet. Detta tack vare att Arlanda Express nya tågmodell med 20 procent fler sittplatser.