Tågfärjetrafiken mellan Åbo och Stockholm upphör

Foto: Tallink

M/S Seawind är en bekant syn för många som bor i Stockholms skärgård. Färjan går med sex dagliga avgångar i veckan i båda riktningarna. Till årsskiftet kommer tåggodsfärjan sluta frakta godsvagnar på rutten Åbo–Stockholm. Det är operatören Searail som sagt upp avtalet med Tallink Silja. Fartyget kommer fortsätta köra gods mellan länderna, men vagnsgodset kommer att ersättas med ro-ro-gods.

VR:s skärpta villkor för godstrafiken gör det omöjligt att fortsätta med verksamheten, säger Searails vd Krister Sigfrids till Åbo Underrättelser.

VR har både höjt avgifterna och infört ett minimum på 3-5 vagnar per omgång för att hantera godsvagnarna. Dessutom har kundkretsen för tågtrafiken främst funnits inom kemi-, stål- och skogsindustrin, och sjunkande godsvolymer har lett till lägre lönsamhet.

Searail ägs till hälften vardera av VR och Green Cargo.