Marseilles hamn satsar på ökad järnvägstrafik

Foto: Vincent

Med målsättningen att öka de intermodala transporterna med 30 procent fram till 2025, kommer Marseilles hamnmyndighet att bygga ut olika järnvägstjänster till hamnen Fos-sur-Mer. I dag transporteras 80 procent av alla containers på vägarna och bara 15 procent tas via järnvägen. En så kallad intermodal hubb kommer att byggas vid terminalen Med Europe Terminal.

Under årets första sex månader hanterade Marseilles hamn 44,6 miljoner ton bulkgods och 462781 TEU. Tidigare i år tecknades ett avtal mellan LD Lines, SNCF Geodis, Marseilles hamnmyndighet och Opticapital om att introducera en ny järnvägstjänst för att ta så kallade ”semi-trailers” som kommer med ro-ro-fartyg från Nordafrika på järnvägen. Trailrarna kommer att tas om hand i en ny godsterminal och lastas i flatbottnade godsvagnar.

Franska staten bidrar med 24 miljoner euro för att förbättra infrastrukturen mellan hamnen och det nationella järnvägsnätet.