Jernhusen bygger i anslutning till Uppsala Centralstation

Uppsala C. Foto: Wikipedia

Jernhusen har tecknat ett hyresavtal med Landstinget i Uppsala län gällande kontorsytorna i den kommande byggnationen Eldaren. Kvarteret Eldaren ligger på Storgatan mellan Centralstationen och Uppsala Konsert och Kongress-huset. Kontorshuset kommer att bli sex våningar högt med fem våningar kontor och kommersiella lokaler i gatuplanet. Bygget påbörjas under första kvartalet 2015.