”Obalanserad rapportering om tågstrejken”

Foto: Veolia

Tidningen Sydsvenskans bevakning av sommarens tågstrejk var obalanserad och lutade kraftigt till fackets fördel. Det skriver Veolia som hänvisar till en nysläppt rapport från tankesmedjan Timbro som analyserat tidningens nyhetsartiklar om strejken. 

Enligt rapporten har Sydsvenskans bevakning av konflikten brister på flera punkter. Bland annat tar man upp att Sydsvenskan valde att beskriva kärnfrågan i konflikten med Sekos utgångspunkt: som en kamp mot otrygga anställningar och användandet av timanställda. Veolias huvudargument att problemet i grunden berodde på kollektivavtalets stela utformning har man helt bortsett ifrån.

Man anser även att Sydsvenskan okritiskt återgav Sekos uppgifter om att Veolia prisdumpat sig in på marknaden, hade varslat personal för att återanställa dem till sämre villkor och missbrukade systemet med timanställda. Trots att Veolia säger sig ha haft information tillgänglig om att inget av detta stämde fick påståendena i nästan samtliga fall stå oemotsagda, enligt bolaget.

I en analys menar rapportförfattaren att en förklaring kan vara att medier tenderar att fastna i en viss typ av dramaturgi, att Sydsvenskan felaktigt såg en historia om ett litet fackförbunds kamp mot ett mäktigt transportbolag. ”Här kunde man alltså gestalta en klassisk ”David mot Goliat”- dramaturgi. Det kan vara en orsak till att fackets version av konflikten inte ifrågasätts, medan i princip allt som Veolia försöker få fram i Sydsvenskan misstänkliggörs”, skriver rapportförfattaren på Timbros webbplats.

I rapportens sammanfattning går att läsa: "Till detta ska tilläggas att den allvarligaste anklagelsen om att Veolia skulle missbruka systemet med timanställningar inte får bemötas en enda gång av arbetsgivarsidan. Undersökningen visar vidare att det fanns information tillgänglig från Veolia och Almega vid tiden för en som kunde nyanserat bilden av tågstrejken, något tidningen verkar ha bortsett ifrån. Sammantaget finns det all anledning att lyfta frågan om Sydsvenskan har lyckats förhålla sig till de pressetiska reglerna gällande ”allsidig nyhetsrapportering” och om man verkligen strävat efter att återge alla parters ståndpunkter."

Jonas Nyrén, en av nyhetscheferna på Sydsvenskan, medger i en intervju på Timbros webbplats att man har brustit i sin bevakning av tågstrejken och säger ”Det är faktiskt så att det alltid är lättare att ställa sig på, en till synes, mindre organisations sida jämfört med ett stort internationellt transportbolag. Jag tror att vi ibland fastnar i en mediedramaturgi där vi överbetonar den sida som uppfattas vara den svagare”.

Källa: Veolia