Godsspårvagnar i Paris?

Foto: David Monnieau

I Paris har ett originellt experiment genomförts på en av tågoperatören RATP:s spårvagnslinjer. Under lågtrafik har ett tomt passagerartåg trafikerat sträckan för att simulera framtida godstrafik.

Syftet har varit att utvärdera ”effekten på spårvagnsnätet och vägnätet”.  Om försöket slår väl ut kommer ”godsspårvagnar” sättas i reguljär trafik i Paris. Den aktuella linjen, T3, byggs för närvarande ut i norr och öster och kommer att sträcka sig runt halva Paris. Enligt beräkningar kan en godsspårvagn transportera 90 ton gods, lika mycket som fyra lastbilar.