Företagare i Skottland positiva till höghastighetståg

Foto: Clem Rutter

Flertalet företagare i Skottland stödjer ett förslag om att förlänga det planerade brittiska höghastighetstågnätet till Skottland, visar en enkät.  Enkäten genomfördes av den rätt så partiska organisationen Scottish Partnership Group for High-Speed Rail, som grundats av transportminister Keith Brown.   72,5 procent av de skotska företagarna tror enligt den att en utbyggnad av höghastighetståg till Skottland skulle locka nya investeringar.

 Keith Brown kommenterar undersökningen. 

– Argumentet för ett höghastighetstågnät i Storbritannien är starkt - men det är starkare när Skottland är inräknat. Det är det tydliga budskapet från denna rapport och ett som den skotska regeringen till fulla stödjer.

Lobbygruppen har räknat ut att den ekonomiska vinsten för Skottland av en höghastighetsförbindelse skulle vara i storleksordningen 24,8 miljarder pund.

Liz Cameron, vd för skotska handelskammaren, säger till BBC:

– När Storbritannien går mot ett snabbt, flexibelt och hållbart järnvägsnät för det 21:a århundradet är det viktigt att Skottland ingår i det från början. Bollen ligger nu hos den brittiska regeringen och vi vill ha en tydlig signal från dem om att de är beredda att arbeta tillsammans med den skotska regeringen för att tillhandahålla detta viktiga infrastrukturprojekt.