Utredning om Öresundsmetron får EU-stöd

EU har nu nappat på förslaget om Öresundsmetron. I alla fall så pass att man nu anslår pengar till en utredning av projektet. EU har nu anslagit en miljon euro till den svensk-danska utredningen. Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu och Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen menar i ett gemensamt uttalande i DN att den ökade spårbundna trafiken på Öresundsbron kräver en tunnelbaneförbindelse, annars kommer inte spårbehoven för pendlingen mellan städerna att kunna tillgodoses.

Kostnaden för projektet är beräknad till 13 miljarder kronor och tunnelbanan skulle kunna tas i drift om 15 år.

Tunnelbanan mellan Köpenhamn och Malmö skulle bli 15 kilometer lång.

För DN betonar Ilmar Reepalu att den framtida tunneln under Fehmarn Bält kommer att öka godstrafiken över Öresundsbron markant. Ovanpå det kommer höghastighetståg från kontinenten och den trafiken kommer att prioriteras före den regionala. Det innebär ett ökat tryck på att bygga ut Öresundsförbindelsen.