Efter Tvärbanans Solnagren väntar ny förlängning

Tvärbanan har nu nått fram till Solna station, vilken även har koppling till pendeltågsnätet. I området växer även en ny stadsdel fram i anslutning till Friends Arena, Arenastaden. Foto: Christer Wiik
Karta över Tvärbanans linjenät inklusive kommande förlängningar till Kista/Helenelund respektive Sickla station. Karta: SL

Den 18 augusti, i samband med SL:s tidtabellsskifte, öppnades en ny hållplats på Tvärbanan, Solna station.

Den första etappen av Tvärbanans Solnagren, mellan Alvik och Solna centrum, öppnade oktober 2013. Nu har alltså sträckan förlängts i östlig riktning till Solna station, där Tvärbanan också får en anslutning till pendeltågsnätet som här har koppling till såväl Stockholm C som Arlanda-Uppsala.

 Arenastaden växer framDet aktuella området kring Solna station är ett av Storstockholms mest expansiva. Intill den nya nationalarenan Friends, växer en helt ny stadsdel, Arenastaden, fram och god kollektivtrafikförsörjning i området är viktigt, vilket också avspeglar sig i den framtida tunnelbaneplanen. Stadsdelen kommer så småningom även att få en tunnelbanestation, via Odenplan och Hagastaden.

Under invigningsceremonin lyftes just kollektivtrafiken fram som en viktig faktor för att möta Storstockholms befolkningstillväxt.  

- Tvärbanans förlängning till Solna station är ett viktigt led i att knyta samman SL-trafikens buss-, tunnelbane- och pendeltågslinjer runt centrala Stockholm. Det avlastar trafiken och skapar fler tvärförbindelser för resenärerna, vilket bidrar till en bättre fungerande vardag för alla boende i västra Stockholm, Sundbyberg och Solna, sade Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd i Stockholms län.

Även Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna var inne på samma spår. 

- Många Solnabor med mig har längtat efter att Tvärbanan ska få fortsätta ända fram till Solna station och nu äntligen är det dags. Tvärbanan är ett lyft för såväl besökare som Solnabor. Den underlättar vardagen, bidrar till att öppna Solna och gör det enklare att resa smart och grönt, sade Granfalk.

Skilda signalsystem fram till 2015Under sommaren har det gjorts arbeten för en effektivare och stabilare trafik på Tvärbanan, både på den gamla sträckan från Alvik till Sickla udde, och på den nya sträckan mellan Alvik och Solna station. Med ett nytt signalsystem kan nu Tvärbanans Solnagren trafikeras med 10-minuterstrafik istället för som tidigare med 15-minuterstrafik. Men fortfarande har alltså Tvärbanan inte ett enhetligt signalsystem, vilket gör att det i dagsläget inte går att trafikera hela sträckan i ett svep utan byten.

- Eftersom vi inte har det nya signalsystemet på befintlig bana mellan Hammarby sjöstad och Alvik, så kan man inte åka hela vägen från Solna station till Sickla udde, utan måste byta i Alvik. Och för att kunna göra detta byte så enkelt som möjligt så har vi nu renodlat gränssnittet mellan signalsystemen i Alvik. Att åka hela vägen mellan Solna station och Sickla Udde utan byte kommer man att kunna göra först 2015, då hela anläggningen har ett gemensamt signalsystem, säger Ulf Westlund, projektledare på SL, Tvärbanans Solnagren.

 Ska ges koppling till SaltsjöbananMen Tvärbanans utbyggnad tar inte slut med den aktuella Solnagrenen. Våren 2015 väntas nästa utbyggnadsetapp sätta igång och den sker i banans östligaste avsnitt i Hammarby sjöstad. Med den cirka 650 meter långa förlängningen av Tvärbanan österut, från nuvarande slutstation i Hammarby Sjöstad, Sickla Udde till Sickla station i Nacka, får banan en koppling till Saltsjöbanan, som sin tur trafikförsörjer södra Nacka, stadsdelarna Saltsjö Boo, Fisksätra och Saltsjöbaden. Den nya kopplingen kommer att underlätta för Nacka- Värmdöborna när delar av Saltsjöbanan kommer att stängas av i samband med Slussenbygget.

Nacka kommun har tagit fram en detaljplan för Tvärbanans Sicklaförlängning, men den har överklagats och ligger för närvarande hos länsstyrelsen för handläggning. SL hoppas nu på att byggstart kan ske våren 2015 och i så fall skulle denna etapp kunna bli klar kring årsskiftet 2016/2017, enligt SL.

 KistagrenenKistagrenen är en ytterligare förlängning av Tvärbanan i nordvästlig riktning. Från Alvik i Stockholm till Helenelund i Sollentuna via bland annat Bromma flygplats, det nya bostadsområdet Stora Ursvik i Sundbyberg samt genom det arbetsplatstäta området Kista.

- Vi för nu en dialog med berörda kommuner om att välja en detaljerad sträckning av banan samt om hur stationerna ska placeras, i syfte att förbereda för den kommande detaljplanen, säger Gabriella Burel, projektledare på SL för Tvärbanans Kistagren.

Tvärbanan är här en förutsättning för några av de stadsdelar som nu tar form i dess korridor, bland annat nämnda Stora Ursvik samt Annedal vid Solvallaområdet, där Tvärbanan också kommer att passera. 

Likt Tvärbanans övriga design kommer även Kistagrenen att gå både på egen banvall, men även löpa i blandad trafik. Men det är inte bara egen banvall som driver upp effektiviteten i spårvägsnätet, andra faktorer vägs också in.

- Det handlar om att ha en hög medelhastighet, den påverkas också av hur många hållplatser vi kommer att ha, hur långt det är mellan hållplatserna och hur snabbt av- och påstigningen kan ske vid varje hållplats samt hur ofta och länge spårvagnen behöver vänta in andra trafikslag, säger Burel och aviserar samtidigt att man denna gång kommer att anlita utländska experter för att få tips och råd.

I Europas spårvägsland nummer ett, Frankrike, har man nämligen infört spårvägssystem i ett 20-tal städer under senare år och de svenska spårvägsplanerarna har tagit intryck.

- Vi har kontakter med franska projektörer. Frankrike har en gedigen skara erfarna och duktiga projektörer, så det är klokt att ta del av deras kunskap, säger Burel.

SL siktar på en byggstart av Kistagrenen under 2016 med invigning år 2021. Banan är planerad att öppna i sin helhet, men man studerar även möjligheter att etappisera sträckan.