Ny skräddarsydd 3D järnvägslaser

Mobil VMX-450-laser skannar och kartlägger järnvägssystemet. Foto: Innotrans-RIEGL
Lasermätningsystemet 3D-Data-Processing-programvara av SiRailScan ”tecknar så att säga av järnvägen” under färden. (Innotrans/RIEGL)

En ny skanningslösning för järnvägsinfrastruktur har presenterats på årets Innotrans. Österrikiska utställaren RIEGL saluför ett mycket välkontrollerat och skräddarsytt VMX-450-lasersystem som har utvecklats speciellt för järnvägar och för effektiv bevakning av järnvägsspår.

Med hjälp av självproducerade maskinvarukomponenter, kan företaget RIEGLs VMX-system installeras snabbt och enkelt, enligt tillverkaren, på alla vanliga rälsbundna fordon.

Det nya steget till SiRailScan 3D programvara från Technet-Rail bidrar enligt tillverkaren RIEGL till en användarvänlig, järnvägstypisk utvärdering av data. Med en maximal mätning av 1,1 miljoner mätvärden per sekund, åstadkoms upp till 400 skanningslinjer per sekund, som gör systemet extremt snabbt.

Mätningen blir effektiv även på längre sträckor och beräkningen sker inom en mycket kort tid. Resultatet blir att kontaktledningar, så kallade railheads och även omkrets utvärderas exakt. 

SiRailScans programvara från TechNet-rail är försedd med flera ytterst exakta analys- och dokumentationsverktyg, som har utvecklats speciellt för järnvägssektorn. Uppgiften är att utvärdera data som levererats av 3D laserscanners så precist som möjligt.