Bygget av Helsingfors andra centrum inlett

Böles nya järnvägstation i Triplaområdet, Helsingfors. Bild: YIT

Helsingforsstadsdelen Böle, (Pasila på finska) byggs under de kommande åren ut till den finska huvudstadens andra centrum, cirka en och en halv mil norr om den ursprungliga stadskärnan.

Med tanke på närheten till Helsingfors flygplats blir Böle en allt viktigare knutpunkt för trafiken. Det är meningen att det nya Böle ska bli ett modernt, nytt stadscentrum av såväl regional som riksomfattande betydelse. Detta har framförallt att göra med att Böle ligger strategiskt till på den kommande Ringbanan som just nu byggs och ska vara klar 2015. Ringbanan är en ny järnväg mellan Helsingfors-Vanda flygplats och Helsingfors centrum. Då Ringbanan kompletterar befintlig järnväg blir den också en viktig tvärförbindelselänk för norra Helsingforsregionen. När Ringbanan står färdig beräknar man att cirka 900 tåg med över 80 000 passagerare varje dag kommer att åka via stadsdelen Böle, likaså 40 000 buss- och spårvagnspassagerare.

Byggandet av detta andra centrum startade för kort tid sedan med gatu- och områdesarbeten i byggområdet Tripla i Mellersta Böles centrum med omgivning.  Schaktningen av en arbetstunnel för metroreserveringen leder Lokvägen till en omfartsväg

För den framtida metrolinjen Tölö–Böle schaktas en arbetstunnel och de bantunnlar som hänför sig till centrumkvarteret. Arbetet inleddes redan i juli vid Lokvägen söder om den befintliga Bölebron. Tunneln schaktas genom sprängning några meter åt gången.