Spårbytesmaskinen arbetar på Ostkustbanan

Foto: Trafikverket

Upprustningen av Ostkustbanan mellan Hudiksvall och Sundsvall har gått in i ett nytt skede. Spårbytesmaskinen är i full färd med att lägga ut ny räls. Under perioden vecka 28- vecka 31 får 23 kilometer järnväg mellan Hudiksvall och Harmånger ny räls och 45 000 sliprar byts ut.

Ostkustbanan har idag kapacitetsproblem och spåren har nått den ålder då de behöver bytas ut. Spårbytesarbetet kommer att utföras mellan Hudiksvall och Sundsvall under sommarperioderna 2014-2016.

Spårbytesmaskinen drar upp det gamla spåret och växlar in det nya. Även gamla slipers byts ut och ny läggs in, ofta med hjälp av en kran som sätts på ovanför spårbyteståget. Varje dag läggs omkring 1 kilometer ny räls. Spårmaskinen med sitt ekipage är nära 3 kilometer långt. Arbetet engagerar drygt 100 spårtekniker.