Spårvagns-städerna välkomnar Sverigebygget

Spårvagnsstaden Norrköping. Foto: Christer Wiik

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Man vill organisera förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur kopplat till bostadsbyggande. Spårvagnsstäderna välkomnar detta initiativ som öppnar upp möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

 – Det är mycket positivt att man vill satsa på utbyggnad av tunnelbana och även annan spårburen trafik. Det är avgörande för utvecklingen i storstadsregionerna. När nu Sverige växer starkt vill vi också gärna att man satsar på starka kollektivtrafikstråk i landets alla större städer som nu planerar moderna spårvägar, säger Christer G Wennerholm, (M) ordförande i SL och i Spårvagnsstäderna.

Sverige har Europas snabbaste urbanisering. Den ekonomiska tillväxten skapas huvudsakligen i de större städerna. En effektiv kollektivtrafik ger nyttor i form av ökad tillväxt, förbättrad luftkvalitet och ökat bostadsbyggande.

– När man nu vill skapa förutsättningar för stora investeringar i stambanor för höghastighetståg är det viktigt att det även ingår finansiering av kapacitetsstark kollektivtrafik som kan ta vid i städerna vid stationerna. Det är viktigt för att få full utväxling på investeringarna, säger Karolina Skog, (Mp) kommunalråd i Malmö Stad och vice ordförande i Spårvagnstäderna.