MTR-konsortium bygger ut snabbpendel i Sydney

Bild: MTR

Delstatsregeringen i New South Wales i Australien har beslutat att man väljer ett konsortium lett av MTR för att bygga ut snabbpendeltågnätet i Sydney. Finansieringen sker genom offentlig privat samverkan, en så kallad OPS-lösning.

I OPS-kontraktet som uppgår till ett värde av 52 miljarder SEK (8,2 miljarder AUD) ingår bland annat att designa och bygga järnvägen, installera signal- och elsystem, inköp av snabbpendeltåg, bygga 8 nya tågstationer och infartsparkering för 4000 bilar och att bygga en uppställnings- och underhållsdepå. Detta ska vara färdigställt 2019 och då tar MTR över drift och underhåll av den 36 kilometer långa högkapacitetslinjen under 15 år. Det sistnämnda omfattas också av det avtal som nu sluts.

Järnvägslinjen blir Australiens första helautomatiska, förarlösa, snabbpendel och det är också det mest omfattade OPS-projekt som hittills genomförts i Australien.

- I Sverige har vi knappt sett några projekt inom transportsektorn där man använt sig av den här finansieringslösningen. Vi på MTR har lång erfarenhet från Hongkong att bygga och driva spårbunden trafik med denna finansieringsform, säger Peter Viinapuu, vd MTR Nordic. Vi ser att det finns en stor potential även för den svenska spårtrafiken.

MTR driver redan i ett konsortium tillsammans med John Holland Rail och UGL pendeltågen i Melbourne. Tidigare i våras fick detta konsortium ett tilläggsuppdrag som omfattade ombyggnaden av de sydöstra sträckorna av pendeltågsnätet för att förbättra kapaciteten. I likhet med Sydney-projektet omfattar även detta uppdrag många delar i ett och samma kontrakt, till exempel installation av nytt signalsystem, inköp av nya tåg och ombyggnad av ett antal järnvägskorsningar. Även detta projekt har möjliggjorts genom en offentlig och privat samverkan kring finansieringen.

En representant för delstatsregeringen i Melbourne, Michael O´Brien, uttalar i en artikel i Australian Financial Review flera fördelar med upplägget.

- Tidigare har vi alltid genomfört separata upphandlingar för varje enskild del, vilket har tagit mycket mer tid och också drivit kostnaderna. Med den här lösningen kan vi driva projektet snabbare, mer kostnadseffektivt för medborgarnas skattepengar och vi kan även sprida riskerna då de privata aktörerna tar över delar av ansvaret.