Storbritannien väntar med beslut om snabbtåg

Bild: Cnbrb

Den brittiska regeringen har skjutit upp beslut om en planerad höghastighetstågslänk mellan Birmingham och London, kallad HS2. Sträckan som beräknas kosta 32 miljarder pund att bygga är 160 km lång.

Man överväger nu att borra en 2,4 km lång tunnel under Chiltern Hills.  Förhoppningen är att tunneln ska minska snabbtågets miljöpåverkan. Tidsfristen gör det samtidigt möjligt för transportministeriet att ta fram en studie av det föreslagna höghastighetstågets miljöpåverkan.

HS2 har rört upp starka känslor på landsbygden, framför allt i Camden där man befarar att den kommer att få stor negativ påverkan på samhället.

Man räknar med att HS2 kommer att korta restiden mellan Birmingham och London från 1 timme och 23 minuter till 49 minuter.