Modernt kontaktlednings-system installeras på Jaerbanan

Regionaltåg på Jaerbanan i höjd med Egersund. Foto: Njål Svingheim

Nu är första etappen klar i kontaktledningsprojektet på Jaerbanan, järnvägen mellan Egersund och Stavanger. Det handlar om att bygga ett nytt kontaktledningssystem på sträckan Egersund – Sandnes.

 Det nya kontaktledningssystemet är utrustat med så kallade autotransformatorer, som ska ge en effektivare strömförsörjning på den aktuella banan.

- Med tekniken får vi mindre spänningsfall på linjen och ökar därmed kapaciteten för fler och tyngre tåg, förklarar Jernbaneverkets projektledare Eystein Hillesund.

Autotransformatorn är en spartransformator, det vill säga en transformator med bara en lindning där man ansluter strömmatningskretsen på  en del av lindningen. I Sverige finns autotransformatorer på bland annat Malmbanan och Botniabanan. 

Källor: Jernbaneverket, Trafikverket

 

 

r. Autotransformatorn är en spartransformator, d v s en transformator med bara en lindning där man ansluter strömmatningskretsen på 

en del av lindningen. IAutotransformatorn är en spartransformator, d v s en transformator med bara en lindning där man ansluter strömmatningskretsen på en del av lindningen.

Källor: Jernbaneverket, Trafikverket