Ny tunnelbanedepå planeras i Norsborg

Foto: Christer Wiik

SL planerar att bygga en ny tunnelbanedepå i Norsborg. Depån planeras till största delen att byggas inne i berget under Eriksbergsåsen.

Depån är ett led i SL:s beslut att införa ett nytt signalsystem på Röda linjen för att kunna utöka trafiken, och att köpa in nya, bekvämare vagnar. Signalsystemet planeras vara installerat 2014 och då behövs en ny tågdepå för de nya vagnarna.

SL har undersökt flera möjliga platser att bygga depån på och kommit fram till att Norsborg är den mest lämpliga platsen av olika skäl. En av fördelarna är att en depå nära ändhållplatsen minskar tomkörningen, vilket innebär mindre buller, minskad energiförbrukning och lägre driftkostnader.