Bombardier tar hem lokorder i Sydafrika

Bild: Bombardier

Bombardier har fått en order från Transnet Freight Rail (TFR) i Sydafrika på 240 TRAXX Africa ellok. All montering ska ske i Sydafrika och lokal produktion kommer att utgöra 60 procent av projektvärdet.

Investeringen är ett led i den sydafrikanska statens förnyelse av infrastrukturen i landet. TRAXX Africa-loken kommer att användas för godstrafik i hastigheter upp till 100 km/tim. TRAXX-loken är i drift vid järnvägar runtom i Europa. LKAB:s I-ORE, världens starkaste ellok, är baserat på TRAXX-konceptet.

I avtalet med Transnet Freight Rail ingår att skapa ett stort antal arbetstillfällen inom montering, produktion och vidareutveckling av TRAXX Africa för den snabbväxande afrikanska marknaden. Det sker inom ramen för Sydafrikas Black Economic Empowerment-program. Konstruktion av loken kommer i huvudsak att ske vid Bombardier-anläggningar i Europa.

Kontraktet, vars värde ännu inte har specificerats, är strategiskt viktigt för Bombardier som varit verksamt i södra Afrika sedan 1995. Bombardier har levererat pendeltågen till Gautrain Rapid Rail Link i Johannesburg-området och bedriver också tågunderhåll och service. Bombardier Rail Control Solutions, med affärsledning och utvecklingscenter i Stockholm, installerar för närvarande ett komplett signal- och tågledningssystem i Durban.