EIB ger lån till polsk järnväg

Foto: sxc.hu

Europeiska Investeringsbanken, EIB, meddelar att man beviljat ett lån på 120 miljoner euro för att finansiera moderniseringen av 58 kilometer dubbelspår mellan Wroclaw och gränsen till provinsen Dolnoslaskie.

Detta är den första fasen i en planerad uppgradering av de 164 kilometerna Wroclaw – Poznan, som är en del av Europeiska järnvägskorridor E59 mellan Malmö, Szczecin och Ostrava.

Uppgraderingen samfinansieras av EU:s operativa program för infrastruktur och miljö, och beräknas vara avslutat 2015.

Avsikten är att höja hastigheten till 160 km/h på sträckan, uppmuntra en övergång från vägtransporter och minska underhållskostnaderna. I projektet ingår även tillhandahållande av bullerskärmar, djurövergångar och bättre dränering.