Så kan järnvägsområdet i Örebro utvecklas

Ett av förslagen om den framtida kopplingen mellan Järnvägsgatan och Resetorget i Örebro. Illustration: BERG/C.F. Møller Arkitekter

Örebro kommun har nu ett förslag till fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik, som alla är välkomna att tycka till om. Fram till och med 24 januari går det att lämna synpunkter på förslaget. En utgångspunkt för planen är att järnvägen ska vara kvar ovan mark. En annan utgångspunkt är att resecentrum behöver byggas ut för ett ökat regionalt resande och att innerstaden ska börja vid Gustavsvik respektive Svampen. 

- De förändringar som behöver göras längs järnvägen de närmaste åren kommer att prägla Örebro för lång tid framåt och därför är det viktigt att många örebroare nu har åsikter om de förslag som finns, säger Björn Sundin, ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

- Nu har vi chansen att visa upp en bättre sida av Örebro, när man kommer med tåg och bil. Och vi vet att resecentrum är trångt och behöver anpassas för framtidens resande med tåg och buss, säger Anna Kero, projektledare för arbetet.

En utgångspunkt för planen är att järnvägen ska vara kvar i ytläge. En annan utgångspunkt är att området mellan Gustavsvik och Svampen ska vara en del av innerstaden. Den fördjupade översiktsplanen innehåller förslag på hur de olika platserna skulle kunna se ut.

Gemensamt för förslagen är bland annat att de ska bidra till att göra resandet enklare och smidigare – oavsett om du reser med buss, tåg, cykel eller bil. 

Efter samrådet kommer alla synpunkter från såväl allmänhet som företag, myndigheter och andra intressenter att tas med in i arbetet med det slutgiltiga förslaget till fördjupad översiktsplan. Beslut om den fördjupade översiktsplanen tas under 2014.