"Varning för tåg!"

Foto: Transportstyrelsen

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm har kommenterat den senaste urspårningen i en debattartikel på SVT:s sajt. Han avslutar artikeln med att framföra sin oro över att säkerheten på järnvägen ifrågasätts. Men är det så märkligt att vi som åker tåg är bekymrade? Det är Jan-Åke Bosell, Trafikskribent på föreningen ”Vi Resenärer” som ställer sig frågan och han skriver här ett debattinlägg om den senaste tidens tågproblem.

Tågtrafiken i Stockholm domineras av pendeltåg, regionaltåg och snabbtåg. Andelen godståg är mycket liten men i båda olyckorna var det lyckligtvis godståg som spårade ur och förarna klarade utan fysiska skador. I avvaktan på utredningen kan varken Gunnar Malm eller resenärerna känna sig lugna.

Gunnar Malm framhåller att järnvägen är sliten och att den trafikeras hårt. Det tar sju till tio år innan Trafikverket kommer i kapp med det eftersatta underhållet. Hur säkert är det att susa fram i 200 kr/tim på en anläggning som till alla delar inte är OK?

Som alltid när det gäller brister i järnvägstrafiken flyttas fokus från de direkt ansvariga till regering och riksdag. Det är ett synsätt som påverkar kulturen inom järnvägsbranschen. Ingen tar ansvar då det alltid går att skylla på regeringen.

Trafikverkets uppgift är att driva och säkerställa tågdriften inom de ekonomiska ramar som gäller från tid till annan. Att i efterhand skylla på brist på pengar är inte konstruktivt.

Trafikverkets styrelse har en nyckelroll i detta sammanhang. Den består av Mats Sjöstrand, f.d. generaldirektör för Skatteverket, Kent Johansson, f.d. regionråd, Sten Nordin, finansborgarråd, Runar Brännlund, professor i nationalekonomi, Eva Lindström, f.d. riksrevisor, Charlotte Wäreborn Schultz, f.d. vd för Svensk Kollektivtrafik, Magnus Persson, regiondirektör, Karin Pedu, upphandlingschef, Johanna Dillén, stadsbyggnadschef och Gunnar Malm, generaldirektör.

Var finns järnvägskunnandet och vägkunnandet?  Järnvägssystemet är ytterst komplicerat. Det krävs djupgående erfarenhet och kunskap om järnväg för att kunna balansera verksamheten inom de ekonomiska ramarna.  Det behövs erfarna järnvägare i styrelsen, som exempelvis Lars Yngström, vd för Tågåkeriet i Bergslagen, Mats Gustafsson, vd för Tågkompaniet.och Mats Nyblom, vd för Hector Rail.

Riksrevisionen publicerade nyligen en rapport om tågförseningar. Trafikverket får svidande kritik. På ett stort antal områden är Trafikverket inte duktiga. De saknar precision i det de gör. Den gamla järnvägskulturen är borta. Nu är det inte frågan om att alla tåg ska gå i tid. Nu räcker det om nio av tio kommer fram i tid. Det är inte så noga med de rapporter som publiceras. Det gör inget att förseningsrapporten saknar inställda tåg. 

Nu måste en trovärdig järnvägskultur byggas upp inom Trafikverket. Det är Trafikverket och inte regeringen som är ansvarig för järnvägens infrastruktur.