”Glädjande besked om Södra stambanan på Transportforum”

Foto: Jernhusen

Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att utreda bland annat Södra stambanan meddelade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd på Transportforum i Linköping. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari.

- Beskedet är viktigt för hela Skåne och för Malmö som tillväxtmotor, säger Karolina Skog (MP) kommunalråd och 1:a vice ordförande i tekniska nämnden i Malmö och en av de på Transportforum närvarande representanterna för Stambanan.com, ett nätverk av 26 kommuner, de tre regionförbunden i Småland, Region Skåne och Sydsvenska handelskammaren.

Södra stambanan- hela stråket Stockholm-Malmö- med sin person- och godstrafik är av stor nationell och europeisk betydelse för tillväxt och miljö. Den hyser 22 procent av all tågtrafik i Sverige och är en viktig del av Transeuropean network, TEN-T.